Sletta brukes også slik den er i dag

Gut utafor der han og familien bur

Heimkomne flyktningar. Med ball utan sko.

21. mars 2016, Kobane - Jente i ruinane.


22. mars 2016 - Gutter i Kobane

22. mars 2016. Sêrîn Osman fra Sports- og ungdomsseksjonen skriver under avtalen med Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê. Seksjonen har fire ansatte. Avtalen beskriver bl.a. oppgavefordelinga mellom Foreningen og myndighetene i Kobanê.


Fotball uten bane

Tre ungar ved ruinane

10. mars 2016. Kobanêfamilie som bor i telt der huset deres sto.

22. mars 2016 var Foreningen på besøk hos med-leder Anwar Muslim i Kobanes selvstyreråd. Han overlot arbeidet med avtalen om ny fotballbane til Sports- og ungdomsseksjonen i byadministrasjonen.


8. mars 2016. På vei til skolen i Kobanê

7. mars 2016. Ein ny bydel reises i Kobanê

I mars 2016 var også sementfabrikken kommet i gang igjen. En forutsetning for gjenoppbygging av byen.

Mars 2016. Brødfabrikken var en av de første virksomhetene som i 2015 ble reparert og satt i drift. 37 ansatte produserte brød i tre skift da vi var på besøk i mars 2016. Dvs. brødproduksjon hele døgnet og nok til å dekke daglig behov for de som da hadde kommet tilbake.


22. mars 2016. Sêrîn Osman fra Sports- og ungdomsseksjonen skriver under avtalen med Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê. Seksjonen har fire ansatte. Avtalen beskriver bl.a. oppgavefordelinga mellom Foreningen og myndighetene i Kobanê.

Mai 2015. Kobanê sentrum

2. juni 2015. På motorsykkel gjennom ruinene

1. juni 2015. Utafor eit hus som var ein heim


4. juni 2015. Byggeplass skal bli til sykehus

3. juni 2015. En mann går gjennom ruinene i Kobanê

Gutar utanfor skulen dei gikk på

En kvinne bærer sponplatebiter

Mai 2015. Kobanê sentrum.

Mai 2015. Kobanê sentrum.

Kobane sentrum så ut slik etter at byen var befridd fra Islamsk Stat (IS) 25. januar 2015

Flagget over Kobanê på frigjøringsdagen 25. januar 2015

Dette var en moské

Den norske tannlegen Svein Olsen i arbeid under besøk i Kobanê

Mai 2015. Treplanting

22. mars 2016. Avtaleunderskriving i Kobanê

Foreningen overleverer 38 fotballer i Kobanê

Mai 2015. Gjenoppbygginga har starta