Foreningen har, med støtte fra tidligere LO-leder Yngve Hågensen og forbundslederne Jan Olav Andersen, Lars Morten Johnsen og Trine Lise Sundnes lagd følgende appell.

Vi oppfordrer venner i fagbevegelsen til å spre brevet, ta opp bevilgningsspørsmål i egen klubb/forening og gi et personlig bidrag.