Ungene som samla tomflasker under årets Norway Cup bestemte seg for å gi all flaskepant til jevngamle i Kobane som trenger en fotballbane.  Vi takker de som samla inn flasker og Bækkelagets Sportsklub.