Arbeidsutvalget til Handel og Kontor i Norge bevilger 5.000 kr til innsamlingen. Vi takker for bidraget.