«Kan vi hjelpe folk i andre land til et mer meningsfylt liv, så er støtte til fotballaktiviteter noe av det beste vi kan gjøre.»