Solidaritet fra BSF

Fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening i Trondheim har bevilget 500 kroner på sitt styremøte. Ole Roger Berg, som leder foreningen, sier at: Vi ser positivt på initiativet og ønsker å støtte opp om gjenoppbygginga av Kobanê som har spilt en viktig rolle i kampen mot den Islamske Stat og for et demokratisk Syria.

Foreningen Fotballbane takker for bidraget