Årsmøtet til Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo er solidariske også internasjonalt. Vi takker.