Herlig at det nå begynner å komme bevilgninger fra Fellesforbundet. Vi takker for bidraget!