Vi takker for bidraget og minner om at også enkeltpersoner kan gi bidrag. Vårt Vipps nummer er 74665!