Den tidligere ordføreren i Lillehammer og fylkesmann for Oppland skriver: «Da jeg fikk kunnskap om tiltaket som Per R. Omdal sammen med Erling Folkvord og Monika Gulmoen vil sette i gang for barna i den syriske byen Kobanê, slo det meg at dette tiltaket måtte være i tråd med Stortingets forutsetninger om også å hjelpe utsatte personer der de bor.

Æresmedlemmene i Norges Idrettsforbund har som gruppe sluttet opp om tiltaket og uttrykker at gjennom dette tiltaket gis det mulighet til en solidarisk håndstrekning til dem som trenger det.»