I samarbeid med de lokale myndighetene i Kobanê har den velkjente internasjonale organisasjonen Leger uten grenser åpnet et senter i Kobanê for å gi psykisk og moralsk hjelp. Et flott tiltak!
For mer info på engelsk se: http://en.hawarnews.com/a-social-activities-center-for-moral-support-opened-in-kobani/