«Barn som opplever krig mister så mye. Lek og idrett kan være med å gi en pause og et pusterom fra frykt, sorg og vonde minner. Derfor støtter jeg satsing på fotballbane i Kobane».