Den tidligere fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttaler: «Alle barn fortener ein sjanse. Alle foreldre fortener ein sjanse. I ei verd med ulikskap, krig og elende, kan leik og mestring gjere ein skilnad. Derfor støttar eg Kobane.»