«Jeg støtter med den største glede dette tiltaket for samspill og felles gledesutfoldelse, rettet mot de aller mest sårbare i Midt-Østen! Et særdeles prisverdig prosjekt.»