Partiet Rødt sin lokaldivisjon i Oslo, Rødt Gamle Oslo, har bevilget 1000,- til Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane.

Geir Hem i lokallaget kunne stolt fortelle at Rødt Gamle Oslo bevilget penger på årsmøtet deres 1.mars. Vedtaket var fattet enstemmig og forslaget var innstilt fra styret i lokallaget.

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av støtten til Foreningens målsetning om å hjelpe barn til glede gjennom fotball.

Foreningen Fotballbane takker for bidraget