Og det er vel akkurat en krone per innbygger. Tusen takk til ordfører Helene Berg Nilsen og resten av kommunestyret!