Kjære bidragsyter til fotballbane i Kobanê. 

Styret har vedtatt å utsette årsmøtet som var innkalt til torsdag 7. juni. Du får ny innkalling minst 6 uker på forhånd.

Vi kan ellers fortelle at to representanter for foreningen, Erling Folkvord og Johan Petter Andresen, var i Kobanê i mai. De reiste for egen bekostning og møtte lokale myndigheter. Sammen planla de det videre arbeidet. De så blant på de utvalgte tomtene ved to skoler i ulike deler av byen. 

Vi har et berettiget håp om åpning av de to første banene innen årets utgang, selv om situasjonen i regionen fortsatt er utfordrende og vanskelig. 

Oslo 3. juni 2018

Vennlig hilsen

Per Ravn Omdal, styreleder

Per Ravn Omdal, styreleder

Mobil 900 85 595

e-post:  per.ravn.omdal@outlook.com

 

Vil du vite mer fra Kobanê, kan du kontakte  nestleder Erling Folkvord.

Mobil: 41 51 03 03. e-post erfolk@online.no