Foreningen Fotballbane takker vaktmesterne.

Fagforbundet (avd. 208) Oslo og Omegn Vaktmesterforening har på sitt årsmøte bevilget kr. 2000,-

Av ukjente grunner kom denne annonseringen ut sent