Støttespillere

Arne Scheie, Oslo(kilde NRK)
"Kan vi hjelpe folk i andre land til et mer meningsfylt liv, så er støtte til fotballaktiviteter noe av det beste vi kan gjøre."

Tone Angeltveit, Modum (kilde Modum kommune)

Dan Børge Akerø, Oslo (kilde Alchetron)

Egil Drillo Olsen, Oslo (kilde Dagbladet)


Teddy Moen, Grimstad (kilde VG).
"Det som skjer i Syria og Kobane er forferdelig. Men igjen ser vi at fotball kan lyse opp en utrygg og fæl hverdag for barn og unge. Norsk Fotballtrenerforening støtter opp det flotte initiativet som er tatt for å bygge en fotballbane i Kobane og oppfordrer alle fotballtrenere, ledere, spillere og klubber til å gjøre det samme. De trenger hjelp nå!"

Svein Olsen, Bodø (kilde Daniel Bjarmann-Simonsen)

Nils Johan Semb, Åsgårdstrand (kilde Dagbladet)

Per Ravn Omdal, Bærum


Karen Espelund (kilde Zimbio.com). "Fotballen kan ikke stoppe krigshandlingene, men fotballen kan gi gutter og jenter styrke og fellesskap - og glimt av glede - i en hverdag vi her i trygge Norge ikke kan sette oss inn i."

Vegard Eikrem, Ålesund (kilde NRK)
«Når hverdagen er vanskelig og alvorlig er det godt å vite at fotballbaner kan bidra til det motsatte. Dermed var jeg aldri i tvil om støtte dette meningsfylte prosjektet.»

Arve Danielsen, Lillesand (kilde Aftenposten). "Etter oppdrag i flere flyktningeleirer rundt om I verden er det med stor glede jeg støtter opp under dette arbeidet. Det er utrolig viktig å fylle hverdagen til barn og unge med positive opplevelser og fotball er nettopp et slikt virkemiddel. Det gir også grunnlag for å utvikle dem innenfor flere områder og bidra til en positiv utvikling for dem, selv i en krevende hverdag."

Jan Erik Vold, Stockholm (kilde Wikipedia)


Mette Hammersland, Bergen (kilde Twitter)
"Jeg støtter prosjektet fordi fotball er den gøyeste leken man kan ha. Når det i tillegg kan være samlende og motiverende i en tøff tid er det en glede å få støtte prosjektet."

Jon Michelet, Rygge (kilde NRK)

Eldar Hansen, Oslo (kilde Aftenposten)

Even Pellerud, Oslo (kilde Dagbladet).
"Gjennom et langt liv i fotballen og egne observasjoner fra mange land, har jeg opplevd hva fotball betyr for barns trygge og gode oppvekst på fotball-arenaen. Som tidligere landslagstrener for kvinnene i ulike kulturer som Norge, Canada og Trinidad & Tobago, gleder det meg spesielt at jentene har sin naturlige plass i disse aktivitetene!"


Andreas Morisbak, Bærum (kilde Fotballtreren.no). "Utøvelse av fotball gir engasjement og glede der og da - og gir deltakere gode muligheter til å knytte verdifulle sosiale bånd og vennskap. En bane å spille fotball på er derfor av spesielt stor betydning for dem som lever under vanskelige omstendigheter."

Sondre Kåfjord , Mandal.
Det er et strålende initiativ fra dere; å forsøke å gi barna i Kobanê noen fristunder fra krigens hverdag gjennom fotballen. Jeg har ved selvsyn sett gode eksempler på fotballens evne til skape positive opplevelser selv om hverdagen og omgivelsene er preget av det motsatte. Det er en stor glede for meg å få være med å bidra til det positive arbeidet deres. Lykke til med fortsettelsen!

Sigrun Vedelden, Oslo (kilde VG)

Atle Sundelin.
"Enhver krigssituasjon er uhyrlig for de sivile som fanges i situasjonen. De som utsettes for krig må hjelpes. Der de bor og dit de flykter. Barn og ungdom er spesielt sårbare. De fortjener friarenaer hvor de kan «glemme» krigen. En fotballbane er en slik friarena. Derfor fortjener barn og ungdom i Kobane å få en fotballbane. Derfor har jeg bidratt, og derfor bør du bidra!"


Jan Øhlckers. «Jeg støtter innsamlingen til fotballbane for barn og ungdom i Kobane i Syria. Om mange bidrar kan det kanskje gjøre en forskjell. Vær med og skap et håp om en bedre framtid.»

Jo Are Vik, Tromsø.
"Fotball skaper glede og entusiasme i hele verden. Hverdagen for jenter og gutter i Kobane er ikke alltid like enkel. Derfor betyr fotballen svært mye for dem. Vi må gi barna i Kobane en fotballbane!"

Per Wright, Oslo.
"Jeg har klokketro på hva idrett kan bety som oppmuntring for barn og unge som har det vanskelig. Derfor støtter jeg Kobane-prosjektet som vil gi slike oppmuntringer."

Jens Olav Simensen, Fredrikstad.
"Fotballen kjenner ingen grenser. For barn som vokser opp med krig, ødeleggelser og fattigdom kan den være et lyspunkt i hverdagen. La oss sammen gi dem dette lyspunktet!"


Jan Egil Fimreite, Årdalstangen.
"Det blir sagt at sanninga er det første offeret i ein krig. Eg vil sidestilla born og unge i ei slik rangering. Mange jenter og gutar i Kobanê har mista famile og vener. Ei eller fleire fotballbaner i Kobanê vil vera eit lite, men viktig bidrag til at born og unge skal få lov til å vera nettopp det, oppleva fellesskap og ei kjensle av å høyra til.

Halvor Ravn Holøyen, Kongsvinger.
Jeg støtter prosjektet fordi det er god bistand i praksis og veldig målrettet. Befolkningen i Syria trenger vår solidaritet.

Jan Hellerud, Oslo
Jeg støtter aksjon for Kobane fordi jeg ser at jeg her kan bidra til en god sak med et så enkelt og lettfattelig formål at selv jeg begrIper hva som skjer. Ikke minst det forhold at ledelse og administrasjon holdes på et enkelt og oversiktlig nivå, gjør at jeg har full tillit til prosjektets oppbygging. Etter hvert som rapportene og resultatene kommer, ser jeg ikke bort ifra at jeg vil bidra i et regelmessig støtteopplegg for å bidra til at prosjektet kan få en sunn økonomi og skape trygghet for dem det gjelder.

Odd Bjerke, Oslo
Det gjør godt å støtte et tiltak som fremmer livsglede og solidaritet med barna i en by som sårt trenger den.

Jonny Hansen, Tromsø
Lise Gotteberg, Kongsvinger
Odd Flattum, Vikersund